Hästutbildning

Med hästen i centrum

Blueheart erbjuder ett begränsat antal platser för hästar i utbildning.

Inom en framtid kommer vi expandera med utökade boxplatser och förbättrade träningsmöjligheter i from av ridhus, vilket vi väntar med spänning på. Tills dess har vi ett fåtal platser tillgängliga för att lämna sin häst här.

Tack vare att vi har ett mindre hästantal inne för utbildning åt gången ökar kvalitén på arbetet, då vi har möjlighet att lägga den tid och engagemang som krävs för varje individ. Detta genererar i effektivare träningsupplägg där hästen utvecklas i snabbare takt och visar tydligare resultat på träningen. 

All utbildning individanpassas för att tillgodose hästens behov och förutsättningar, samtidigt som vi vill möta hästägarens önskemål och förväntningar. Innan påbörjad utbildning gör vi gemensamt en målsättning som följs upp av en träningsplan. Vi är noga med att förväntningarna och målen är rimliga utifrån den tilltänkta individen och utbildningens syfte, funktion och sammanhang.

_MG_0030.jpg

Indivudialisering är nyckeln till framgång för den enskilda individen - det är vår filosofi. Det innebär att vi anpassar träningsformerna utfrån hästens behov, för att få en glad, arbetsvillig och allsidig häst.

Utifrån olika metoder och strategier för att möta hästen på sin nivå kompletterar vi den traditionella träningskonstruktionen med en varierad ridmodell som innefattar mycket träning i skog och mark, där styrka, kondition och uthållighet kan tränas under andra former än på ridbanan.

 

Tack vare det får hästen också varierad miljö och underlagsbyte, vilket är en viktig del för att bygga upp en hållbar och liksidig häst då det stärker fysiologiska aspekter som leder, senor, muskler & skelett, samt har en god påverkan över hästens mentala och phsykiska välmående.

Vi skyndar långsamt och stärker hästens självförtroende & kroppsliga utveckling, vilket har visat sig vara en effektiv metod - ändå.

KVALITÉ - UTVECKLING - RESULTAT

Koncept

Mål   

        

Vid inskrivning av häst här sätter vi gemensamt mål för individen under den angivna träningsperioden. Mål utgör en tydlighet för utvecklingsområdet och skapar en röd tråd genom utbildningen.

Tel. 123-456-7890

Fax. 123-456-7890

500 Terry Francois Street, 
San Francisco, CA 94158

Förväntningar

Redan vid målsättningen är det viktigt att mål och dess förväntningar är rimliga utifrån hästens behov och förutsättningar. Detta ska alltid tas i beaktning.

Plan

Utifrån den målsättning vi kommit överens om för perioden utformas en genomtänkt plan med syfte att skapa förutsättningar att uppfylla dessa mål. Planen följer den röda tråden i syfte att uppnå målbilden.

Monday - Friday 11:00 - 18:30

Saturday 11:00 - 17:00

Sunday 12:30 - 16:30 

 

Utveckling

Utveckling sker med hjälp av en plan som följer en realistisk målbild. Vi ger hästarna den tid och engagemang de behöver, vilket skapar en tydligare utvecklingskurva.

Önskemål

Vi tar givetvis emot speciella önskemål från hästägare vad gäller träningsformer, uppstallning och övrig hästvård. Allt för att du som hästägare ska känna dig trygg med att lämna bort din häst.

Resultat

Tack vare en konsekvent utbildningsplan som präglats på en röd tråd med hänsyn till häst och hästägare, får hästen möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas. Vilket resulterar i uppnådda mål och förväntningar.

 

..."A goal without a plan is just a wish"

- Antoine de Saint-Exupéry

 

..."A little progress each day adds up to big results"

- Mayur Patil

Tjänster & Priser

Nedan ser ni vilka tjänster jag erbjuder. Jag är öppensinnad och flexibel och kan därigenom anpassa mig till andra förslag och alternativa lösningar. Vi gör tillsammans ett skräddarsytt upplägg och rimlig utbildningplan som passar alla parter och ser till hästens behov och förutsättningar.

Jag rider in, rider till, vidareutbildar hästar i olika åldrar och utbildningsnivåer.

Uppsutten hjälp

Intensiv träning

Jag kan sitta upp och hjälpa dig från hästryggen om behovet enbart är enstaka tillfällen.

300 kr /häst + ev reseersättning om ni inte kommer till min bas.

25% moms tillkommer (75 kr)

Totalt 375 kr

Vill du ha hjälp med att rida din häst en kortare period (mindre än 1 månad) finns det veckobaserade upplägg.

1 500 kr/vecka ink stallhyra & grovfoder

25% moms tillkommer (375kr)

Totalt 1875 kr 

Längre period

Vill du ha din häst tränad 1 månad eller längre? Passar igångsättning, inridning, vidareutbildning och tillridning. 

5 000 kr/mån ink stallhyra & grovfoder

25% moms tillkommer (1250kr)

Totalt 6 250 kr 

Om man önskar ett längre samarbete kan månadspriset reduceras något. Detta gäller för en period på 3 månader eller längre.

Självfallet momsregistrerad och innehar F-skatt.

_MG_0202 (1).jpg