Anläggningen

Nedan ser ni bilder på familjegården där Blueheart har grunderna för sin bas. Målet inom inte allt för lång framtid är att utöka med ett stort ridhus med tillhörande stall i anslutning och därmed komplettera antalet boxplatser markant. Även en skittmaskin finns med i planerna. Just nu har vi en stor sandbana (60x30m), två lösdrifter, stora hagar, ett mindre stall och fantastiska ridvägar i skogen.