Anläggningen

Nedan ser ni bilder på familjegården där Blueheart har grunderna för sin bas. Vi har tillgång till en stor sandbana (60x30m), två lösdrifter, stora hagar, ett mindre stall och fantastiska ridvägar i skogen.

HT-2021 bygger vi ridhall 22x65m (yttermått) ca 20x60m ridyta

Vi planerar att anlägga en terrängbana på gräs till våren 2022 och så småning om även bygga nytt stall där antalet boxar kommer öka markant.